KURSAI


Pagrindinis mūsų tikslas - suteikti Jums geriausias sąlygas ir padėti išmokti kalbos.  

Norvegų kalbos kursai grupėse (4-10 žmonių)   

Pagal turimą norvegų kalbos žinių lygį mokinius išskiriame į dvi grupes: pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Mokomąsi pagal iš anksto sudarytą visai grupei bendrą planą, padedantį lavinti įgūdžius visose srityse: skaityme, rašyme, kalbos suvokime bei kalbėjime. Numatyti periodiniai atsiskaitomieji darbai ir baigiamasis testas. Pamokoms naudojama tiek įprastinė metodika, tiek garsinė, vaizdinė medžiaga ir imitaciniai situacijų žaidimai.    

Toks mokymosi būdas leis lavinti savo įgūdžius ir su grupės nariais bendrauti tik norvegų kalba. Jis naudingas tiems, kurie mėgsta dirbti grupėje bei sistemingai ir disciplinuotai įgyti naujų žinių.   

Individualūs norvegų kalbos kursai (1-2 žmonės)  

Mėgstantiems mokytis individualiai, sudarome programą pagal turimą norvegų kalbos žinių lygį ir kalbos lavinimo poreikius. Tokiuose užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas arba du studentai. Pamokų laikas nustatomas, atsižvelgiant į Jums tinkantį studijų tvarkaraštį. Pagal studento žinių lygį galima daugiau dėmesio skirti pasirinktiems kalbos įgūdžiams lavinti: skaitymui, rašymui, kalbos suvokimui ar kalbėjimui.   

Individualūs kalbos kursai iš besimokančiojo reikalauja daugiau motyvacijos ir atkaklaus mokymosi namuose. Numatyti periodiški žinių patikrinimai ir testai bei baigiamasis darbas.    

Intensyvūs norvegų kalbos kursai    

Laiko stoka nėra ta priežastis, dėl kurios turėtumėte atidėlioti šios perspektyvios kalbos mokymąsi. Sudarėme efektyvią studijų programą, nusiteikusiems per trumpą laiką įveikti norvegų kalbos barjerą. Glaustų ir koncentruotų kursų metu įveiksite X akademinių valandų programą vos per X savaites. Intensyvūs norvegų kalbos kursai orientuoti į visų lygių asmenis: nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų.   

Norvegų kalbos kursai per Skype   

Tai - individualaus pobūdžio kursai, orientuoti į norinčius išmokti norvegų kalbos, tačiau, dėl susiklosčiusių aplinkybių, negalinčius atvykti į kursus asmenis. Įvertinus studento turimų kalbos žinių lygį, mokytojas sudaro studijų programą, kurią suderina su besiruošiančiu mokytis. Abiejų pusių sutarimu sudarius studijų tvarkaraštį, pradedamos norvegų kalbos pamokos internetu. Į šią pamokų programą įtraukti periodiški žinių patikrinimai, testai ir baigiamasis darbas.  

Specializuoti norvegų kalbos kursai   

Šie išskirtiniai individualūs norvegų kalbos kursai orientuoti į medicinos personalą. Studijų programą sudarome ir pritaikome pagal asmeninius kiekvieno studento poreikius. Į ją įtraukiame specifines individualias užduotis bei atitinkamai deriname su bendrosios kalbos kursu. Specialiazituoti norvegų kalbos kursai yra ypač naudingi medicinos srityje dirbantiems žmonėms, kurie planuoja įsidarbinti norvegiškose įmonėse.    

Vienkartinės norvegų kalbos konsultacijos    

Jeigu ieškote darbo norvegiškoje įmonėje ir norite tinkamai pasiruošti pokalbiui - vienkartinė kalbos konsultacija gali būti tai, ko jums reikia. Kartu su mumis galėsite ne tik inscenizuoti būsimą pokalbį, bet ir gauti naudingų patarimų. Mūsų komanda teikia privačias norvegų kalbos konsultacijas įvairiausiais klausimais: nuo pasiruošimo kalbėjimo užduotims iki motyvacinių laiškų ar rašto darbų peržiūrėjimo. Prašome būsimos konsultacijos tikslą nurodyti iš anksto.

Kalbos mokėjimo lygio nustatymas

Jeigu jau turite norvegų kalbos žinių, tačiau nesate tikri, kuriam lygiui priklausote - mes jums padėsime jį nustatyti. Tam naudojame diagnostį arba individualų kalbos testą, kuris padeda atskleisti turimas žinias. Pradėjusiems mokytis kalbos iš pagrindų testo atlikti nereikia arba turime galimybę pasiūlyti diagnostinius testus.
C2 Geras vartotojas Meistriškumas Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.
C1 Geras mokėjimas Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.
B2 Savarankiškas vartotojas "Aukštuma" Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
B1 "Slenkstis" Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.
A2 Pradedantis vartotojas "Pusiaukelė" Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
A1 "Lūžis" Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

VERTIMAI


Greitai, kokybiškai ir patraukliomis kainomis išversime įvairaus pobūdžio ir apimties tekstus: internetines svetaines,programinę įrangą, reklaminius tekstus, asmens dokumentus. 11 vertėjų ir redaktorių, tarp jų ir gimtakalbių, komanda verčia iš lietuvių/anglų į šiaurės šalių kalbas (danų, švedų, norvegų, suomių). Tekstai gali būti iš įvairių sričių: IT, teisiniai, medicininiai, finansų ar statybos.

Tvarkaraščiai

PAVADINIMAS
BŪSENA
PASKAITŲ DIENOS
PASKAITŲ LAIKAS
PASKAITŲ TRUKMĖ
KURSO TRUKMĖ
KAINA
PAVADINIMAS: Vakarinė A2.1 grupė Balandžio 16d (viso 40 akad.v.)
BŪSENA: Formuojama
PASKAITŲ DIENOS: A.K.
PASKAITŲ LAIKAS: 17.30-19.00
PASKAITŲ TRUKMĖ: 2 x 45 min
KURSO TRUKMĖ2.5 mėn.
KAINA nuo 170€
Registruotis Kursams

Daugiau Informacijos
Plečiamos tarimo, rašybos, gramatikos ir leksikos žinios: Netaisyklingų būdvardžių derinimas su daiktavardžiu. Sudėtinės veiksmažodžių formos: praeities ir būsimasis laikai,vartojimas. Prielinksnių konstrukcijos.  Kursų pabaigoje įvertinamos žinios, patvirtinamas kalbos mokėjimo lygmuo ir išduodamas pažymėjimas. Temos ir situacijos Plečiama įvadinės pakopos tematika: Šeima: darbas ir poilsis, giminės, šventės. Susipažinimo situacijos, draugystės užmezgimas. Gyvenamoji vieta: namas, butas, namų aplinka bei apyvokos daiktai. Susisiekimas ir transportas: susisiekimo priemonės mieste, kelio nuorodos, kelionės. Oras. Sveikata. Pomėgiai: sportas, televizija, kinas, kompiuteris ir kitos pramogos. Maisto gaminimas: produktai, įrankiai. Pabaigę kursą: Formuluosite ir suprasite nesudėtingus klausimus, pasakymus, trumpus nurodymus ir instrukcijas, dažniausiai vartojamus žodžius artimos aplinkos temomis (smulkesnė informacija apie asmenį, jo šeimą, gyvenamąją vietovę, užsiėmimą, pirkinius, dienotvarkę, maitinimąsi, aprangą), kai kalbama bendrine kalba normaliu tempu ir aiškiai tariama; Kursite dialogines situacijas, susijusias su pradinėje pakopoje numatytomis temomis, pvz. kavinėje, parduotuvėje, ar klausiant kelio, valandos, dalyvauti interviu: papasakoti apie save, savo artimuosius, ką veikia, kur gyvena ir dirba; Taisyklingai vartosite žinomas gramatines formas ir konstrukcijas; Kalbėsite nesudėtinga kalba ir dažniausiai vartojamais žodžiais; Suprasite pagrindinę ilgesnių tekstų, sudarytų iš žinomų frazių, tarp kurių yra keletas nežinomų žodžių, informaciją.
PAVADINIMAS: Vakarinė A2.2 grupė Gegužės 6d (viso 40 akad.v.)
BŪSENA: Formuojama
PASKAITŲ DIENOS: Pr.T.
PASKAITŲ LAIKAS: 17.30-19.00
PASKAITŲ TRUKMĖ: 2 x 45 min
KURSO TRUKMĖ2.5 mėn.
KAINA nuo 170€
Registruotis Kursams

Daugiau Informacijos
Daugiau informacijos teiraukitės telefonu arba el.paštu
PAVADINIMAS: SKYPE kalbos kursai!
BŪSENA: Formuojama
PASKAITŲ DIENOS: Pr.A.T.K.Pn.
PASKAITŲ LAIKAS: Jums patogiu laiku
PASKAITŲ TRUKMĖ: n/a
KURSO TRUKMĖn/a
KAINA nuo 15 €
Registruotis Kursams

Daugiau Informacijos
 • Individualios pamokos - dėstytojas/-a dirbs individualiai tik su jumis.
 • Yra galimybė mokytis keliems žmonėms vienu metu. (tokiu atveju taikomos nuolaidos)
 • Galimybė prisiderinti prie jums tinkamo laiko ir mokytis savaitgaliais.
 • Išduodamas žinias patvirtinantis sertifikatas.
 • Duodame visą reikiamą mokymosi medžiagą - nereikia nieko papildomai pirkti.
 • Kaina nuo 15 €!
 • Registruokitės jau dabar! Vietų skaičius ribotas!
PAVADINIMAS: Individualūs norvegų kalbos kursai!
BŪSENA: Formuojama
PASKAITŲ DIENOS: Pr.A.T.K.Pn.
PASKAITŲ LAIKAS: Jums patogiu laiku
PASKAITŲ TRUKMĖ: n/a
KURSO TRUKMĖn/a
KAINA nuo 15 €
Registruotis Kursams

Daugiau Informacijos
 • Individualios pamokos - dėstytojas/-a dirbs individualiai tik su jumis.
 • Galimybė prisiderinti prie jums tinkamo laiko ir mokytis savaitgaliais.
 • Išduodamas žinias patvirtinantis sertifikatas.
 • Duodame visą reikiamą mokymosi medžiagą - nereikia nieko papildomai pirkti.
 • Kaina nuo 15 €!
 • Registruokitės jau dabar! Vietų skaičius ribotas!
PAVADINIMAS: C1-C2 lygiai mokytojams!
BŪSENA: Formuojama
PASKAITŲ DIENOS: Pr.A.T.K.Pn.
PASKAITŲ LAIKAS: n/a
PASKAITŲ TRUKMĖ: n/a
KURSO TRUKMĖn/a
KAINA individuali
Registruotis Kursams

Daugiau Informacijos
 • Rengiame kvalifikacijos kėlimo kursus dėstytojams!
 • Galimybė prisiderinti prie jums tinkamo laiko.
 • Duodame visą reikiamą mokymosi medžiagą - nereikia nieko papildomai pirkti.
 • Kaina derinama kiekvienu atveju atskirai.
 • Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. paštu.

Naujienos

2016 gegužės 26
atsostogos-norvegijoje2

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama
2016 gegužės 26
Nor_2

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama
2016 gegužės 26
norv-010

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

APIE MUS

Ne veltui XIX a. vokiečių humanistas ir filosofas Johanas Volfgangas fon Gėtė pasakė, kad žmogus, nemokantis svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. Bet kokios naujos kalbos mokymąsis yra malonus iššūkis tobulėti siekiančiam žmogui. Nors pirmieji žingsniai į naujos kalbos pasaulį gali pasirodyti labai sudėtingi, vėliau visas procesas ima tik lengvėti. Norvegų kalba primena neįmenamą mįslę, tačiau mes esame tam, kad padėtume Jums ją išspręsti.

 

Mūsų komandos pažintis su norvegų kalba buvo netikėta. Dar prieš pradėdami jos mokytis, visi supratome jos potencialą darbo rinkoje. Tiek Lietuvos, tiek visos Europos mastu. Išsiilgę žinių ir iššūkių sau, gilinomės į Norvegijos kultūrą ir pačią kalbą, skirdami visas jėgas jai išmokti. Vėliau mūsų pastangos atsipirko su kaupu - kiekvienam iš mūsų atsivėrė durys į daugumos norvegiškų įmonių Lietuvoje ofisus. Lygiai taip pat jos gali atsiverti ir Jums.

 

Darbas su norvegais neišgąsdino. Anaiptol. Tik paskatino dar geriau suprasti ir įsisavinti šią įdomią ir paslaptingą kalbą. Būtent susižavėjimas norvegų kalba mus visus ir sujungė. Be priekaištų išmokę kalbą, įgiję mokymui būtinų profesionalių savybių bei susidarę efektyvius norvegų kalbos mokymo planus, norime savo sukauptomis žiniomis pasidalinti su tais, kurie trokšta pagaliau kažką pakeisti savo gyvenimuose.

 

Šiuo metu Europos darbo rinkoje Skandinavijos kalbos tampa vis populiaresnės ir labiau paklausios. Ir, jeigu jau seniai svajojote įsidarbinti naujoje ir perspektyvioje įmonėje - tai Jūsų šansas!

KONTAKTAI

Užpildyti visus laukus

MB "Skandinavų kalbų studija"
Kursai vykdomi: J. Jasinskio g. 11, Vilnius arba Vienuolio g.4, Vilnius
Adresas korespondencijai: Kaštonų g. 5-8a, Vilnius
Elektroninis paštas: info@norvegukursai.lt
Telefonas: +37061534791